en English Eiendomsmeglerskolen
en English

Meny

Styret

Styret velges for en periode på to år for styremedlemmer og et år for leder og nestleder. Dagens styre ble valgt på generalforsamlingen 21. april 2017.

Grethe W. Meier

Styreleder

+47 99 15 21 64

Grethe W. Meier representerer PRIVATmegleren.

Leif J. Laugen

Styremedlem

+ 47 99 24 06 90

Leif J. Laugen representerer Eiendomsmegler Krogsveen AS.

Karsten Onsrud

Styremedlem

908 40 279

Karsten Onsrud representerer Aktiv Eiendomsmegling AS.

Hedda Ulvness

Styremedlem

+47 90 04 47 39

Hedda Ulvness representerer Eie Eiendomsmegling AS.

Knut Sirevåg

Styremedlem

Knut Sirevåg

Knut Sirevåg representerer Eiendomsmegler 1.

Vibeke Stavenes

Styremedlem

93002326

Vibeke Stavenes representerer Proaktiv gruppen.

Sverre Gjessing

Styremedlem

90 85 45 87

Sverre Gjessing representerer Eiendomsmegler Vest.

Hallvard Bragge

Styremedlem

907 99 875

Hallvard Bragge representerer Partners.

Øyvind Aasen

Styremedlem

901 57 294

Øyvind Aasen representerer Sørmegleren

Terje Buraas

Styremedlem

913 55 118