en English Eiendomsmeglerskolen
en English

Meny

Om oss

Vi er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak.

Eiendom Norge hadde ved årsskiftet 81 eiendomsmeglingsforetak og 751 kontorer/filialer som medlemmer. Disse foretakene har omlag 4476 ansatte.

Medlemmene står for cirka 96 % av alle boligtransaksjoner i Norge. Det utgjorde i 2016 omlag 131 706 transaksjoner.

Av eiendommene som relaterer seg til bolig og fritid så representerer det cirka 96 % av salg gjennom eiendomsmegler. Næring, prosjekt og utleie er vanskeligere å måle, men vi antar tett opp til 100 % dekning på prosjekt og utleie.

Eiendom Norge utarbeider og publiserer Eiendom Norges prisstatistikk i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn.no. Statistikken har en viktig funksjon for det norske boligmarkedet, norsk økonomi og det norske samfunnet.

Vi har som mål å være landets ledende organisasjon innen bolig- og bransjepolitiske spørsmål, og vi arbeider for eiendomsmeglingsbransjens rammebetingelser og for å sikre forbrukerne effektive og trygge eiendomstransaksjoner.

Organisajonen ble stiftet 4. april 2001 under navnet Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff).

Foreningen skiftet navn til Eiendom Norge 8. april 2014.

Eiendom Norge har en samarbeidsavtale med den amerikanske organisasjonen NAR (National Associatons of Realtors).

Eiendom Norge drifter sammen med Forbrukerrådet og Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) Reklamasjonsnemda for eiendomsmeglingstjenester.

Eiendom Norge eier og driver Eiendomsmeglerskolen AS – bransjens digitale etterutdanningsportal for eiendomsmeglere.

Les våre vedtekter og våre etiske regler.

Les vår årsrapport for 2014.

Les vår årsrapport for 2015.

Les vår årsrapport for 2016.