en English Eiendomsmeglerskolen
en English

Meny

Om bransjen

Eiendomsmeglingsbransjen har en viktig rolle i norsk økonomi og for norske boligeiere.

Eiendomsmegling er en profesjonell prosess for kjøp og salg av eiendom etter gjeldende lover og forskrifter.

En eiendomsmegler skal sørge for at transaksjonen skjer på en sikker og trygg måte både for selger og kjøper.

Kvalifikasjonskrav
Det er i dag strenge krav til kvalifikasjoner for en eiendomsmegler.

1. januar 2008 trådte en ny Lov om eiendomsmegling i kraft. Loven definerer at kun personer som tilfredstiller bestemte kvalifikasjoner kan kalle seg eiendomsmegler.

Kvalifikasjonskravet er Bachelor i eiendomsmegling eller profesjonsstudiet i juss.

For meglere med lang erfaring uten formell utdannelse ble det etablert en egen overgangsordning for å kunne bruke tittelen eiendomsmegler.

Utdannelse
De senere årene har det vært en vekst i studietilbudet og i antall studenter innen eiendomsmegling.

Det tilbys i dag eiendomsmeglingsutdannelse i regi av BI i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim, Universitetet i Sørøst-Norge (Bø), Universitet i Nordland (Bodø), Høgskulen på Vestlandet (Sogndal) og Høyskolen i Innlandet (Rena), samt ved de juridiske studiestedene på norske universiteter.

Antall ansatte
Norske eiendomsmeglingsforetak sysselsetter omlag 5000 mennesker.

Dettte inkluderer meglere, advokater, ledelse og administrativt ansatte som oppgjørspersonell og medhjelpere.

I 2013 var kjønnsfordelingen blant meglerne 41% kvinner og 59% menn i følge medlemstall fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF).

I følge SBB statistikk over månedslønn etter yrke var månedslønnen for eiendomsmeglere og eiendomsforvaltere 63.130 kroner i 2018.

Omsetning
Tall fra Finanstilsynet viser at det i 2016 ble omsatt nesten 165 248 eiendommer i Norge gjennom eiendomsmeglingsforetak eller advokater med bevilgning.

I bruktboligmarkedet omsettes det aller meste av eiendommene gjennom eiendomsmegler. Ved salg av nybygg, næringseiendom og fritidsboliger benyttes normalt eiendomsmegler i forbindelse med transaksjonene. I utleiemarkedet øker andelen som benytter eiendomsmegler.

Verdien på eiendommene som ble omsatt i 2014 var på over 392 milliarder. Dette inkluderer både bolig og næringseiendom. Det ble omsatt næringseiendom via meglerforetak for 49 milliarder i 2014.

Snittvederlaget i 2017 for en solgt bolig var 66 136,- i følge Finanstilsynet.

Snittlønnen til en eiendomsmegler i 2014 var cirka 650 000,-.  I 2008 var den cirka 500 000,- i følge tall fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF).

Flere undersøkelser, deriblant fra OECD viser at Norge har de laveste transaksjonskostnadene i Europa og OECD-området ved kjøp og salg av bolig.

Reklamasjonsnemd
Etter den nye loven om eiendomsmegling fra 2008 ble det obligatorisk for alle som driver med eiendomsmegling å være tilknyttet en klagenemnd. Sammen med Forbrukerrådet, NEF har Eiendom Norge en egen reklamasjonsnemd for eiendomsmeglingstjenester.

Nemnda behandlet i 2013 totalt 98 saker. Dette er saker som er mottatt i 2013 og tidligere. Det var en nedgang i antall saker til behandling fra 2012, hvor det ble behandlet 160 saker.

Antall selskaper
Ved inngangen til 2018 var det registrert nesten 510 eiendomsmeglingsforetak med bevilgning fra Finanstilsynet.

Ved årskifte 2017/18 talte Eiendom Norge 78 foretaksmedlemmer. Disse foretakene representerte igjen 784 kontorer/filialer og 96 % av alle boligtransaksjoner i Norge.

Utviklingen de senere årene har vært at de store bankene har kjøpt seg opp i bransjen.

I følge tall for 2015 fra Finanstilsynet gikk 82% av omsetning i bransjen via bankeide meglerforetak.