Eiendomsmeglerskolen

Meny

Stikkord

Finn innlegg etter stikkord

Arkiv

Finn eldre innlegg

Fagdirektør Tonje Hovde Skjelbostad i Forbrukerombudet

Møte mellom Forbrukerombudet og Eiendom Norge

29. februar 2016

Torsdag 25 februar avholdt Forbrukerombudet og Eiendom Norge et kontaktmøte om viktige saker for bransjen.

Forbrukerombudet og Eiendom Norge har flere møter og samtaler gjennom året vedrørende konkrete saker. Årlig avholdes et kontaktmøte der agendaen er mer omfangsrik.

Fra Forbrukerombudet stilte fagdirektør Tonje Hovde Skjelbostad og jurist Nora Elise Wennberg. Fra Eiendom Norge deltok administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer og fagsjef Hanne Nordskog-Inger.

Tema for møtet var eiendomsmeglingsbransjens oppgjørsordning, tekniske rapport (tilstandsrapporter) i boligomsetningen, kontrakter ved salg etter bustadoppføringslova, nye digitale løsninger som Eiendomsmeglerguiden og Livvin mv. Det ble også satt av mye tid på å diskutere hvordan nye tjenester og kanaler innen digital markedsføring av boliger får effekt sett opp mot bransjenormen og markedsføringslovens bestemmelser.

– Vi ser at den digitale utviklingen går veldig raskt med hensyn til hvordan boliger til salgs markedsføres. Det er da viktig at Forbrukerombudet og Eiendom Norges medlemmer har en tett dialog for å sikre at all markedsføring skjer på en god måte, som sikrer en trygg bolighandel for forbrukerne, administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.