Eiendomsmeglerskolen

Meny

Stikkord

Finn innlegg etter stikkord

Arkiv

Finn eldre innlegg

Stortinget stemte 12. juni 2018 ned et representantforslag fra Rødt, men et alternativt forslag om at regjeringen skal utrede franchisemodellen ble vedtatt. Foto: Stortinget.

KrF-forslag om bolighandelen ekspressbehandles i Stortinget

13. juni 2017

Forslaget skal voteres om allerede før stortinget tar ferie.

Under representantskap i Stortinget 26. april fremmet fem representanter fra KrF et dokument 8-forslag der de foreslo å se på muligheten for flere endringer. Forslaget kommer på bakgrunn av Forbrukerrådets rapport om eierskifteforsikring og boligkjøperforsikring som kom ut i mars.

Les Dokument 8-forslaget her.

Justis-og Beredskapsdepartementet svarte så i et brev til stortinget, undertegnet statsråd Per-Willy Amundsen. I brevet slår de fast at de skal se på problemstillingene, men at departementet har fulgt med på bolighandelen i flere år.

– Regjeringen har hatt tett kontakt med ulike aktører i boligomsetningen, samt innhentet informasjon og statistikk om konfliktnivået ved kjøp og salg av bolig. Mitt foreløpige inntrykk er at det i bransjen og blant aktørene i boligomsetningen er ulike oppfatninger av hvor konfliktfylt bolighandelen er. Noe av årsaken til dette kan være at de ulike aktørene legger forskjellig meningsinnhold i uttrykket «konflikt», i tillegg til at det ikke føres noen enhetlig og offentlig statistikk over konfliktnivået i boligomsetningen. Det sier Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen i svaret til famile- og kulturkomiteen på stortinget.

Les hele brevet her.

– Å dempe konfliktnivået i bolighandel er noe vi har jobbet målrettet med i mange år. Jeg synes justisministeren svar virker fornuftig, og vi kommer til å følge saken nøye fremover, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

Bakgrunn:

Saken ble opprinnelig sendt Barne- og likestillingsdepartementet for vurdering, men ettersom forslaget stort sett tar for seg avhendingslova, eller spørsmål som er naturlig å se i lys av avhendingslova, ble forslaget besvart av justisminister Per-Willy Amundsen.

Familie- og kulturkomiteen skal komme med en innstilling innen 13. juni. Sakens foreløpige behandlingsdato er 20. juni.

– Vi har vært i kontakt med representanter for de fleste partiene for å legge frem vårt syn i de ulike forslagene til Kristelig Folkeparti. Gode forslag som vil gi en tryggere bolighandel og dempet konfliktnivå vil vi støtte, men det er viktig at beslutningene i Stortinget bygger på et riktig faktagrunnlag. For eksempel er konfliktnivået dokumenterbart synkende, forslaget som behandles i Stortinget bygger på andre forutsetninger. Selv om konfliktnivået er synkende, vil det være mulig med tiltak for å trygge bolighandelen ytterligere, sier Dreyer.

Som alternativ til den norske forsikringsmodellen foreslår forbrukerrådet å se på hvordan de gjør det i Danmark. Også brevet fra Justisdepartementet henviser til denne modellen.

– Eiendom Norge er blant flere som er med i en arbeidsgruppe som skal ta for seg den norske boligmodellen, for å se nøye på om det er det beste alternativet sammenliknet med for eksempel den danske modellen, som vi også skal se nøye på, avslutter Dreyer.