Eiendomsmeglerskolen

Meny

Stikkord

Finn innlegg etter stikkord

Arkiv

Finn eldre innlegg

Høyt julivolum – sommeropptur i sjøhyttemarkedet

22. juli 2013

I juli ble det i de 20 mest populære hytteområdene i Norge solgt like mange hytter som i juli 2012 og flere enn i juli 2010 og 2011.

Med godværet kom også hyttesalgene. I juli ble det i de 20 mest populære hytteområdene i Norge solgt like mange hytter som i juli 2012 og flere enn i juli 2010 og 2011.

Dette viser en gjennomgang av fritidsboliger til salgs på FINN.no, som Eiendomsverdi har gjort for Eiendomsmeglerforetakenes Forening. Gjennomgangen baserer seg på antall solgte hytter fra de 20 mest populære hytteområdene i Norge: Kragerø, Lindesnes, Hvaler, Kristiansand, Lillesand, Blindleie, Sandefjord, Larvik, Mandal, Tjøme, Risør, Tvedestrand, Grimstad, Arendal, Stavern, Drøbak og Tønsberg. I tillegg er Trøndelagsfylkene inkludert i gjennomgangen.

Totalt sett er det i disse områdene solgt 27 prosent færre sjøhytter hittil i år sammenlignet med i fjor. Hyttesalget tok seg imidlertid betydelig opp i juli, og rekorden fra i fjor ble tangert. Salgsvolumet i august er også godt, noe lavere enn i 2012, men på samme nivå som 2011 og 2010.

–En lang vinter gjorde at markedet for fritidsboliger ved sjøen kom veldig sent i gang i år. Dette preget særlig salgsvolumet i mai og juni, men salgsvolumet i hyttemarkedet normaliserte seg heldigvis i takt med godværet. Det er gledelig, og viser at fritidsboligmarkedet påvirkes i betydelig grad av eksterne faktorer som været, sier Christian Vammervold Dreyer i Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff).

Det er lokale variasjoner i volumutviklingen. Hittil i år har alle områder noe lavere omsetning enn i fjor, men Sandefjord skiller seg ut positivt med å være på samme nivå som i fjor. Sørlandet utmerker seg negativt med et betydelig lavere volum enn tidligere år, og det er særlig i Aust-Agder at salgsvolumet er lavt.

– Fritidsboligmarkedet i Aust-Agder har et høyt antall eksklusive fritidsboliger, samtidig som de har Norges høyeste gjennomsnittpriser. Det er i det dyreste markedet hyttesalget har gått tregest, og er hovedforklaringen til at volumet har gått ned her, sier Dreyer.

Mens de populære sjøhytteområdene på Øst- og Sørlandet opplevde en normalisering i salgsvolum utover sommeren, har Trøndelagsfylkene opplevd sin beste salgssommer siden målingene startet i 2008. Hittil i år er det i de to fylkene solgt 115 fritidsboliger ved sjøen mot 107 i 2012 og 88 i både 2011 og 2010.

– I Trøndelag var mai preget av lite salgsaktivitet, mens det har vært et rekordhøyt salgsvolum i juni og juli. Trøndelagsfylkene fremstår dermed som årets vinner i hyttemarkedet – et marked hvor det er god match mellom kjøper ønsker og tilgjengelige objekter, sier Dreyer.

For kommentarer og informasjon:
Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør Eff, mob. 907 24 999, e-post: Christian.dreyer@eff.no

Johan Fredrik Høvås, salgsdirektør, FINN Eiendom, mob 901 44 270, e-post: jfh@finn.no