Eiendomsmeglerskolen

Meny

Foto: Solfrid Sande

Skatte-fradrag for ENØK-tiltak

Vi støtter etableringen av en skattefradragsordning for ENØK-tiltak.

Hvert år bruker nordmenn over 60 milliarder kroner til vedlikehold og oppgradering av boligmassen. En skattefradragsordning for ENØK-tiltak vil vri en større andel av disse investeringene mot å gjøre norske boliger mer energieffektive. Ordningen kan innrettes slik at skatteyterne får fradrag på skatten for en gitt andel av ENØK-tiltakets arbeids- og materialkostnader, eksempelvis et skattefradragsnivå på̊ 27 % og at det settes en maksimal skatterabatt på̊ kr. 100 000 per husholdning per år.

Miljøorganisasjonene ZERO, Bellona og Naturvernforbundet har sammen med bransjeorganisasjonene Norsk Teknologi, Byggenæringens Landsforening og NBBL fremmet et felles forslag om en skattefradragsordning for ENØK-tiltak. Forslaget ble fremmet med som et såkalt anmodningsvedtak fra de borgerlige partiene før valget i 2013, samt skrevet inn som et punkt i samarbeidsavtalen mellom regjeringen og Krf og Venstre.

Eiendom Norge støtter en slik ordning, gitt at det lar seg regne hjem både som et tiltak mot svart arbeid og som et effektiv fradrag i skattesystemet.