Eiendomsmeglerskolen

Meny

Sommernatt i Tromsø. Foto: Mark Ledingham/Tromsø kommune.

Nasjonal IKT-plattform for plan- og byggesaker og E-tinglysing

Vi er en pådriver i utviklingen av en nasjonal IKT-plattform for kommunale arkivtjenester, plan- og byggesaker og elektronisk tinglysing.

Eiendomsmeglingsforetak er storforbrukere av informasjon fra norske kommuner.  Etter Lov om eiendomsmegling har eiendomsmeglingsforetak en undersøkelses- og opplysningsplikt for en rekke forhold ved eiendommen som selges. Disse opplysningene må hentes inn i kommunenes planavdelinger.

Det er i dag stor variasjon i kvaliteten på kommunenes tjenester. Enkelte kommuner har utviklet gode digitale tjenester som leverer opplysninger raskt. Andre kommuner er digitale sinker og bruker manuelle tjenester, hvor det kan gå mange uker å hente ut opplysninger. Dette kommer i tillegg til at mange av arkivene er svært mangelfulle.

Dette er ineffektivt, uforutsigbart, kostnadskrevende og innehar betydelig manuell risiko for feil. Det er spesielt uheldig da det ofte berører forbrukere som er i en kritisk situasjon, da de gjerne har kjøpt ny bolig og skal selge sin eksisterende.

Regjeringen og Direktoratet for byggkvalitet i god gang med en digital løsning for Plan- og byggesaker, ByggSøk. Eiendom Norge vil følge utviklingen av prosjektet nøye.

Implementering av elektronisk tinglysing er av stor betydning for eiendomsmeglingsbransjen. Dagens ordning med manuell tinglysing er en stor tidstyv. Med e-tinglysing vil saksbehandlingstiden bli redusert til minutter og timer. Dette vil redusere bemanningsbehovet i både privat og offentlig sektor betydelig, noe som vil gi rimeligere tjenester til forbrukerne. Statens Kartverk har stipulert kostnadsbesparelsene årlig til å være i mange hundremillionersklassen. I tillegg vil innføring av e-tinglysing gi store kvalitetsløft og gi større sikkerhet ved eiendomstransaksjoner. Statens Kartverk vil i løpet av 2016 starte implementeringen av elektronisk tinglysning.