Eiendomsmeglerskolen

Meny

Utsyn over Oslo fra Ekeberg. Foto: Solfrid Sande.

Den norske boligmodellen

Vi jobber for at den norske boligmodellen opprettholdes.

Siden andre verdenskrig har det vært et tverrpolitisk mål om at nordmenn skal eie sin egen bolig. I løpet av et liv eier 98 % av alle nordmenn sin egen bolig, og 8 av 10 nordmenn eier sin egen bolig til enhver tid.

Dette er demokratisering av eierskap i samfunnet og boligen er nordmenns foretrukne spareform, som er begunstiget indirekte gjennom fradragsrett for gjeldsrenter og generelt lav boligbeskatning. Samtidig er det viktig å opprettholde et velfungerende leiemarked.

Det som skiller Norge fra våre naboland Sverige og Danmark er en høy andel selveiere. Allerede i 1920 var over 50 % av norske husstander selveiere. Denne linjen ble videreført av det første norske boligkooperativet, Oslo Bolig og Sparelag (OBOS), etablert i 1929, som skilte seg fra tilsvarende boligkooperativer i andre land. Medlemmene skulle ikke leie boligen fra boligkooperativet. De skulle eie den selv, som en andel i et borettslag.

Disse faktorene har lagt grunnlaget for den norske boligmodellen, og gjort at det norske boligmarkedet er et av de mest velfungerende i verden.

Dette historiske bakteppe er viktig når man skal forstå og diskutere dagens boligpolitiske spørsmål. Når politikerne i flere generasjoner har motivert det norske folk til å eie egen bolig, vil fundamentale endringer av skattesystemet ha store konsekvenser for den enkelte boligeier. Endringer i skattesystemet må derfor være godt forankret og begrunnet.

Boligen er nordmenns viktigste eiendel både finansielt og emosjonelt. Boligen er for mange den eneste sparebøssen man har. Derfor er det forståelig at boligpris-utviklingen engasjerer mange. Dessuten er Norge verdensledende i hjemmeinnredning. Få land bruker så mye penger per innbygger på oppussing og interiør.

De senere årene er det blitt stadig vanskeligere å komme seg inn i boligmarkedet. Eiendom Norge mener det er spesielt viktig med politiske tiltak overfor førstegangskjøpere, slik at unge og fremtidige generasjoner ikke blir stående utenfor den norske boligmodellen.

Den norske boligmodellen er en viktig bærebjelke i det norske samfunnet. Eiendom Norge vil jobbe for å støtte opp under denne modellen.