Eiendomsmeglerskolen

Meny

Den norske løven utenfor Stortinget. Foto: Stortinget.

Gode rammebetingelser og trygge eiendomstransaksjoner

Vi arbeider for bransjens rammebetingelser og trygge eiendomstransaksjoner for forbrukerne.

Vår målsetning er å ivareta både medlemmene og kundenes interesser.

Bransjens rammebetingelser
Gode rammebetingelser er viktig for eiendomsmeglingsforetakenes lønnsomhet, samt kvaliteten på tjenestene bransjen tilbyr.

I løpet av de siste ti årene har bransjen blitt pålagt omfattende reguleringer. Dette har ført til økte administrative oppgaver og høyere driftskostnader for eiendomsmeglingsforetak. I tillegg har kompetansekrav til å være ansvarlig megler resultert i lavere rekrutteringsmuligheter til bransjen, noe som også har bidratt til økte kostnader.

Til tross for dette har mange av reguleringene hatt positive effekter både for bransjen og kundene, men et regelverk er sjelden perfekt.

Vi arbeider derfor kontinuerlig med å forbedre eksisterende lover og forskrifter til det beste for bransjen og forbrukerne.

Les våre innspill til forbedringer her.

Kundens interesser
Eiendomsmeglingsbransjen har gjennom mange år slitt med et dårlig omdømme.

Et paradoks er imidlertid at mens bransjen under ett skårer dårlig i omdømmekåringer, så er storparten av kundene fornøyd med megleren i den enkelte transaksjon.

Mange har karakterisert bransjen som delt. Den utdannede delen av bransjen har fått et dårlig omdømme av de som ikke har hatt like stor oppmerksomhet på utdanning og kvalitet.

Lov om eiendomsmegling fra 2008 krever at alle som jobber som ansvarlig megler skal ha minimum bachelorutdannelse i eiendomsmegling. Overgangsordningen etter den nye loven gikk ut i 2012.

Etter loven trådte i kraft har bransjens omdømme vist forbedring både på selger og kjøpersiden.

Eiendom Norge jobber for å forbedre bransjens integritet og omdømme.

Et viktig tiltak er å arbeide for positive forbedringer for kundene, enten vi snakker om overordnende boligpolitiske saker, lovarbeid, samarbeid om bransjenormer eller nyutvikling av tekniske løsninger for kjøp og salg av eiendom.