en English Eiendomsmeglerskolen
en English

Meny

Hovedsaker

Dette er våre hovedsaker i stortingsperioden 2017-21:

Statlig tomtepolitikk

Vi mener staten bør utforme retningslinjer for bruk av statlige tomter på en mest mulig hensiktsmessig måte for bo- og arbeidsmarkedsregionene.

Les mer

Boligbeskatning

Vi mener endringer i beskatningen av eiendom ikke må underminere den norske boligmodellen.

Les mer

Kommune- og regionreform

Vi støtter den pågående kommune og regionsreformen og mener færre kommuner og mer hensiktsmessige kommunegrenser bør være et mål sammen med etablering større regioner i stedet for dagens fylker.

Les mer

Regulering av kreditt i boligmarkedet

Vi mener staten må være varsom med både regulering av kreditt og som kredittgiver selv i boligmarkedet gjennom Husbanken. Offentlige reguleringer av kreditt og offentlig kredittgivning i boligmarkedet må være velbegrunnet.

Les mer