Eiendomsmeglerskolen

Meny

Stikkord

Finn innlegg etter stikkord

Arkiv

Finn eldre innlegg

Administrende direktør Christian V. Dreyer innleder på frokostmøte på Grand Hotel. Foto: Hanne Railo.

Finans+bolig+samferdsel= SANT

13. august 2013

Vi bringer boligpolitikken inn i valgkampen og inviterer til boligpolitisk frokostmøte.

Tidspunkt: Onsdag 14 august,2013 kl. 08:00 – 09:45.

Sted: Speilsalen, Grand Hotel, Oslo.

Det serveres frokost og kaffe/te fra 08:00.

Etter finanskrisen har boligbyggingen vært lav, samtidig har boligprisene økt vesentlig mer i Norge enn ellers i Europa. Norges befolkning vokser kraftig, i følge SSB vil Norge i 2030 ha en million flere innbyggere. Det må bygges mye i Norge de nærmeste årene.

Innledning: Christian V. Dreyer, administrende direktør.
Ordstyrer: Erik Lundesgaard, statsviter.

Panel:

Ketil Solvik-Olsen, stortingsrepresentant, finanspolitisk talsmann og nestleder (Frp)

Michael Tetzschner, stortingsrepresentant og boligpolitisk talsmann (H)

Eirik Sivertsen, stortingsrepresentant og boligpolitisk talsmann (Ap)

Bård Vegar Solhjell, miljøvernminister (SV)

Det store spørsmålet er: Hvordan skal vi bygge landet videre?
– Hvordan kan politikerne få boligbyggingen til å følge befolkningsveksten?

– Må vi ta opp igjen de gamle boligpolitiske virkemidlene fra etter krigen med statlig subsidiering av boligbygging eller kan vi overlate det til markedet?

– Er problemet en for omfattende Plan-og bygningslovgivning og uhensiktsmessige kommune- og fylkesgrenser?

– Må vi prioritere bedre i samferdselspolitikken og kraftig øke bevilgningene til vei og bane?

– Og hvilken rolle skal den tradisjonsrike Husbanken spille i boligpolitikken?

– Skal staten være boligbank eller kan ordinære banker fylle den rollen?