Eiendomsmeglerskolen

Meny

Stikkord

Finn innlegg etter stikkord

Arkiv

Finn eldre innlegg

Byutviklingsbyråd Hanne E. Marcussen (MDG) møter opposisjonsleder i Oslo Bystyre Eirik Lae Solberg (H), konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj (Obos) adm. dir,. Christian Vammervold Dreyer (Eiendom Norge) til debatt.

FROKOSTMØTE: Hvordan bygge nok boliger i Oslo?

30. oktober 2015

13. november inviterer Eiendom Norge til frokostmøte om boligbygging i Oslo. Byråd Hanna E. Marcussen (MDG), opposisjonsleder Eirik Lae Solberg (H), konsernsjef Daniel K. Siraj (Obos) og adm. dir. Christian V. Dreyer møtes til debatt.

Tema: Hvordan bygge nok boliger i Oslo?

21. oktober 2015 dannet Raymond Johansen (Ap) nytt byråd i Oslo.

I byrådets politiske plattform for 2015-2019  understrekes det at Oslos sterke befolkningsvekst er en av byens største utfordringer og at byen mangler 20 000 boliger.

Strategisk tomtekjøp

Ambisjonene innen boligpolitikken er store, og det heter blant annet at:

«Byrådet vil sørge for fremdrift og et stort volum av antall byggeklare tomter.»

og at:

«Byrådet vil at kommunen skal kjøpe opp strategiske tomter over hele byen, for å igangsette utvikling av nye områder der det i utgangspunktet ikke er marked for å bygge ut.»

Eiendomsskatt, byøkologi og flyktninger

Samtidig varsler byrådet at de vil innføre eiendomskatt både for boliger og næringseiendom i 2016 og 2017. Dessuten har byrådet store ambisjoner innen byøkologi, arkitekturpolitikk, fortetting og transformasjon av tidligere industriområder.

I tillegg skriver byrådet at de beredt til å ta ansvaret for bosetting av flyktninger som følge av den store flyktningstrømmen fra sommeren 2015 og som ventes i tiden fremover.

De boligpolitiske ambisjonene og utfordringene for byens byråd er med andre ord store.

Eiendom Norge inviterer derfor til frokostmøte og debatt.

Tema: Hvordan bygge nok boliger i Oslo?

Velkommen!

Panel:

Byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen (MDG)
Opposisjonsleder og leder av miljø- og samferdselskomiteen, Oslo Bystyre og forhenværende finansbyråd Eirik Lae Solberg (H)
Konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj, Obos
Adm. Dir. Christian V. Dreyer, Eiendom Norge

Ordstyrer: Kommunikasjonssjef Erik Lundesgaard, Eiendom Norge.

Praktisk:

Dato: Fredag 13. november 08.00 – 09.30

Sted: Stormkjøkkenet, Christiania Torv, 0158 Oslo.

Servering: Det serveres frokost, kaffe og mineralvann.
På grunn av plassbegreninger, må man melde seg på arrangementet.

Arrangementspartner: Dagens Næringsliv.

Print

Påmelding