Eiendomsmeglerskolen

Meny

Stikkord

Finn innlegg etter stikkord

Arkiv

Finn eldre innlegg

FOTO: Kimm Saatvedt

Forbrukertilsynet med ny veileder for markedsføring av bolig

8. mars 2018

Veilederen skal erstatte dagens bransjenorm.

Eiendom Norge har ved flere anledninger gitt uttrykk for at dagens bransjenorm er utdatert. Bransjenormen tar utgangspunkt i at boliger fortsatt primært annonseres i avis. Den nye veilederen tar hensyn til dagens medielandskap.

– Forbrukertilsynet tar sikte på å utarbeide en veiledning som speiler dagens markedsføringssituasjon, samt tar høyde for videre utvikling så godt det lar seg gjøre, skriver Forbruketilsynet i et brev sendt til blant andre Eiendom Norge.

– En veiledning utgitt av Forbrukertilsynet alene vil gi oss en større og nødvendig fleksibilitet for å utøve tilsynet på en hensiktsmessig måte enn en bransjenorm vedtatt av flere parter med ulike interesser. Vi vil lettere kunne foreta løpende oppdateringer og tilpasse veiledningen i takt med samfunnsutviklingen, noe som vil bidra til å gjøre vårt tilsyn mer effektivt, står det videre i brevet.

Forbrukertilsynet tar sikte på å ferdigstille en veileder allerede før sommeren 2018.

Forbrukertilsynet vil også delta på fagforum hos Eiendom Norge onsdag 14. mars. Meld deg på her.