Eiendomsmeglerskolen

Meny

Stikkord

Finn innlegg etter stikkord

Arkiv

Finn eldre innlegg

FOTO: Kimm Saatvedt

Forbrukerombudet skifter navn til forbrukertilsynet

6. Desember 2017   Peder Eckblad Tollersrud      

Navnendringen skjer samtidig som de nå vil få mer effektive sanksjonsmuligheter.

Fra 1. januar 2018 endrer Forbrukerombudet navn til Forbrukertilsynet.

Samtidig gjøres det endringer som gir dem mulighet til å mer effektivt stoppe brudd på forbrukerlovgivningen.

– Dette gir oss mulighet til å stanse alvorlige lovbrudd mer effektivt, noe som er en klar forbedring for forbrukerne, sier forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth i en pressemelding.

Endringene går ut på at Forbruketilsynet selv kan fatte vedtak mot aktørene. Markedsrådet blir klageorganet. Tilsynet kan gi næringsdrivende sanksjoner uten å først forhandle med dem.

Samtidig vil flere typer lovbrudd kunne straffes med bøter.

Ønsker fortsatt dialog

Selv tilsynet nå kan gi næringsdrivende sanksjoner, så vil dialog fortsatt være foretrukket for å oppnå frivillige løsninger med næringsdrivende.

– Jeg tror de aller fleste næringsdrivende vet at det lønner seg å spille på lag med forbrukerne, og jeg tror at de ønsker å følge loven. I de fleste sakene vil vi fortsatt ha en god dialog med næringsdrivende for å komme fram til løsninger som er til det beste for forbrukerne, sier Haugseth.

Hun understreker også at den nye ordningen gjør det enklere for de aktørene som følger lovverket.

– Ved å slå raskere ned på aktører som ikke forholder seg til regelverket kan vi enklere skape ryddige forhold for dem som følger loven, avslutter Haugseth.