Eiendomsmeglerskolen

Meny

Stikkord

Finn innlegg etter stikkord

Arkiv

Finn eldre innlegg

Møteleder Jan Bøhler under stortingshøringen, mandag. Skjermdump stortinget.no

Flere endringer av eierseksjonsloven vedtatt av stortinget

1. juni 2017   Peder Eckblad Tollersrud      

Tettere kobling mellom lovene og strengere krav til dokumentasjon er noen av punktene stortinget banket igjennom

Denne uken vedtok stortinget flere endringer i eierseksjonsloven. I høringen til endringsforslaget leverte Eiendom Norge høringssvar hvor viktigheten om å knytte sammen eierseksjonsloven og plan- og bygningsloven var hovedfokus.

Eiendom Norge skrev i sitt høringssvar:  – Det er særskilt viktig at forslaget om harmonisering av eierseksjonsloven og plan- og bygningsloven gjennomføres. Forslaget vil gi vesentlig økt forbrukertrygghet.

Det ble trukket frem at forbrukeren ved flere tilfeller har endt opp med å kjøpe «katta i sekken», som i dette tilfelle vil si en bo-enhet som ikke er godkjent til å bo i.

I innstillingen til kommunal- og moderniseringsdepartementet sier de seg enige i det blant annet Eiendom Norge sier: – Departementet har kommet til at forbrukerinteresser og andre samfunnsmessige hensyn med stor tyngde taler for at eierseksjonsloven bør kobles til plan- og bygningsloven når det gjelder kravene til å opprette en boligseksjon (eierseksjonsloven) og kravene til en boenhet (plan- og bygningsloven).

Krav til dokumentasjon

Eiendom Norge skriver også i sitt høringssvar at en egenerklæring fra boligselger ikke er nok for å garantere godkjent boenhet. Dette støttes av innstillingen til departementet.

– Kravet til dokumentasjon kan gjøres svært enkelt ved ikke å kreve annet enn en egenerklæring fra søker om at lovlig bruk til bolig er etablert. Departementet mener imidlertid at den sikreste måten å oppnå formålet med regelen, er at søkeren må fremlegge dokumentasjon på at omsøkte seksjon(er) er godkjente boenheter.

Videre er departementet enige i flere andre ting som Eiendom Norge tok opp i sitt høringssvar. Det som fikk mest medieoppmerksomhet var at Stortinget stemte i mot innstillingen på punktet om å hindre bakveier for å eie mer enn en enhet i et sameie.