Eiendomsmeglerskolen

Meny

Stikkord

Finn innlegg etter stikkord

Arkiv

Finn eldre innlegg

Skjermdump Finanstilynets årsmelding s. 1

Finanstilsynets årsmelding for 2018

26. mars 2019

Det ble gjennomført 21 stedlige tilsyn i løpet av fjoråret.

Finanstilsynet publiserte fredag sin årsmelding for fjoråret. Meldingen går igjennom tilsynets mandat og tilstand. Årsmeldingen inneholder rapporter fra alle delområdene, inkludert eiendomsmegling.

– Aktiviteten i bransjen har vært stabil de siste årene. Det ble rapportert 158 514 eiendomsformidlinger i 2017, om lag 4 prosent færre enn året før. Antall formidlinger i første halvår 2018 var 82 310, omtrent likt med første halvår 2017. Ved utgangen av første halvår 2018 besto eiendomsmeglingsforetakene av 5696 årsverk, står det i årsmeldingen.

Skjermdump fra Finanstilsynets årsmelding s. 66.

Finanstilsynet mottar jevnlig tips om mulige lovbrudd i eiendomsmeglingsbransjen. Dette, sammen med tidligere erfaringer danner grunnlaget hvor hvilke foretak tilsynet velger å se nærmere på.

I likhet med fjoråret er det advokater og små eiendomsmeglingsforetak som er oftest under lupen, og det står i årsmeldingen at det trolig blir tilsvarende prioritering i 2019.

I 2018 ble det gjennomført 17 tilsyn mot eiendomsmeglingsforetak og 4 mot advokater.

Skjermdump fra Finanstilsynets årsmelding for 2018 s. 67.

I år er også første året tilsynet har undersøkt etterutdanning til advokatene. Rapporteringen viste at 167 advokater ikke oppfylte kravet på 15 timer etterutdanning for denne perioden. 36 av disse fikk forbud mot å drive med eiendomsmegling.

Les hele årsmeldingen til finanstilsynet her.