Eiendomsmeglerskolen

Meny

Stikkord

Finn innlegg etter stikkord

Arkiv

Finn eldre innlegg

Finanstilsynets direktør Morten Balterzen.

Finanstilsynet har fastsatt ny strategi

20. februar 2015

Finanstilsynet gjennomgår hvert fjerde år strategien for virksomheten og har nå fastsatt en ny strategi for perioden 2015 – 2018.

I mai 2014 inviterte Finanstilsynet til møte for å diskutere Finanstilsynets strategi for periode 2015-2018. Dette var et fellesmøte for eiendomsmeglingsbransjen, der både Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge stilte med flere representanter.

– Det er positivt at vi i Norge har et Finanstilsyn som i så stor grad inviterer til og verdsetter en god dialog med næringslivet, som de er satt til å føre tilsyn med, sier Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge.

Finanstilsynet presenterte 27. januar 2015 ny strategi for perioden 2015-2018

– Et godt tilsyn må ta hensyn til den gjensidige påvirkningen mellom makroøkonomien og finansmarkedene. I strategien er det derfor lagt stor vekt på betydningen av å bidra til finansiell stabilitet. En nødvendig forutsetning for å oppnå dette, er imidlertid at kapitalmarkedene til enhver tid fungerer tilfredsstillende for allokering av sparing og investeringer. Finansiell stabilitet og velfungerende markeder er derfor videreført som hovedmål for Finanstilsynets virksomhet, skriver styreleder Endre Skjørestad og finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen i strategiens forord.

Finanstilsynet har satt oppfølgende hovedmål for sin virksomhet:

  • Solide og likvide finansforetak
  • Robust infrastruktur
  • Investorbeskyttelse
  • Forbrukervern
  • Effektiv krisehåndtering

Hele strategien kan leses her