Eiendomsmeglerskolen

Meny

Fagutvalget

Fagutvalget gir faglige råd til administrasjonen om eiendomsmegling og utvikling av regelverket for bransjen.

Christina Lyngtveit-Petersson

Kjedesjef, prosjekt og kompetanse, Privatmegleren

Bodil Næssvik

Kjedesjef kompetanse og kvalitet, Privatmegleren.

Stine Hjallum

Kvalitetssjef, Aktiv Eiendomsmegling

Cathrine Wæraas Temmerud

Direktør for Marked, Fag- og Kompetanseutvikling , Eiendomsmegler Krogsveen AS

Norleiv Pedersen

Fagsjef, DNB Eiendom

Line Rollve Røstad

Kvalitetssjef, Eiendomsmegler 1 Oslo og Akershus

Ina Annett Grunnvåg

Kvalitetssjef, Eie Eiendomsmegling AS.

Ina Annett Grunnvåg vikarierer for Mariell Hernandez Berg som er i svangerskapspermisjon.

Helene Cappelen-Dahl

Juridisk direktør Norvik Bolig