Eiendomsmeglerskolen

Meny

Stikkord

Finn innlegg etter stikkord

Arkiv

Finn eldre innlegg

Endringer i boligprisstatistikken

24. januar 2018

I 2018 kommer det flere endringer i Eiendom Norges boligprisstatistikk.

Endringene i Eiendom Norges boligprisstatistikk kan oppsummeres i følgende punkter:

 • I beregningen av «Antall usolgte» ble en bolig tidligere fjernet etter 270 dager fra registreringsdato mens nå er denne grensen 180 dager.
 • I «Liggetid usolgte» er beregningen av antallet usolgte endret fra å være basert på en vekting av antall dager en usolgt bolig har ligget på varehyllen til å bruke en to-trinns-metodikk der en først registrerer median liggetid blant alle usolgte for hver dag i måneden og dernest finner gjennomsnittet over disse 28/30/31 medianene.
 • Det er gjennomført en endring i inndelingen i regioner og områder.
  • Det produseres rapporter for 7 regioner og 16 underområder.
 • Det er gjennomført en endring i metodikken bak glatting/de-glatting.
  • Dataperioden som de-glattingsfaktorene beregnes på, er redusert fra 2 måneder til 1 måned.
 • Det er nå ingen dis-aggregering i boligtyper.
 • Det er gjennomført en endring i beregningen av Norgesindeksen.
  • Fra å være en separat medianberegning over alle datapunkter i Norge, er den nå en salgsvolumvektet opp-aggregering av indeksene i underområdene
 • Det er også utført arbeid med datakvaliteten, noe som blant annet berører klassifisering av boliger/eieform. Dette gir noen mindre justeringer i for eksempel salgsvolumer

Den første endringen skjer i januar og er en omlegging av statistikkens historikk.

Den nye historikken er nå tilgjengelig for våre abonnementer og medlemmer i vår portal.

Denne omleggingen ble opprinnelig varslet i mai 2017 samtidig som den metodiske justeringen av de-glattingsområdene.

Eiendom Norge har i samråd med vår statistikkprodusent Eiendomsverdi AS valgt å justere metoden igjen, siden denne i flere måneder har skapt mindre intuitive forskjeller i prisutviklingen mellom den nasjonale og de regionale indeksene.

Fra og med januar 2018 vil Norges-indeksen være en opp-aggregering av underområdene, noe som gjør at prisutviklingen i regionene og landet under ett vil være lettere å tolke.

De-glatting fra to til en måned

Fra endringen i mai 2017 til og med desember 2017 ble de-glattingsfaktoren beregnet over to-måneder.

Fra og med 1. januar 2018 blir de-glattingsfaktoren beregnet over en måned.

Dette innebærer en betydelig mer følsom indeks.

Lavt transaksjonsvolum gjør at indeksene må statistisk bearbeides (glatting og de-glatting) for å vise et så riktig bilde av prisutviklingen som mulig. Dette er særlig tydelig i måneder med lavt transaksjonsvolum som i juli og desember, og vi ber brukerne være oppmerksom på at det er utfordringer knyttet til å lage boligprisstatistikk i nettopp disse månedene.

For å unngå for mye statistisk bearbeiding av dataene og lage statistikk på områder som har lavt transaksjonsvolum, har vi derfor besluttet å redusere antall områder vi rapporter fra, samt fjerne skillet mellom boligtyper i månedsrapportene.

Ny geografisk inndeling

Lavt transaksjonsvolum gjør at det ikke vil være faglig forsvarlig å lage månedlig boligprisstatistikk for de 92 områdene vi i dag rapporter.

Dette innebærer at vi nå reduserer antall områder på månedsbasis, samt kun vil rapportere utviklingen i boligtyper (enebolig, delt bolig og leiligheter) en gang i året.

Fra og med januar 2018, altså ved slippet 5. februar, og i ny historikk vil vi nå rapportere prisutviklingen i 16 geografiske områder, 7 regioner, samt Norge under ett.

Dette er områdene vi fra januar 2018 vil rapportere månedlig: (Trykk på bildet for større versjon).

Ny_geografi

Som resultat av denne nye inndelingen vil vi også endre dagens fylkesrapporter som publiseres per kvartal.

Fra dagens 19 fylker vil landet nå deles inn i syv regioner, som hver vil få sin egen rapport.

I tillegg til de 16 områdene vil kvartalsrapportene ha prisindekser 92 underområder bestående av flere mindre byer og kommuner.

Tidsplan for endringene

Vi ber våre brukere merke seg følgende datoer i 2018:

5. februar: Slipp av Eiendom Norges boligprisstatistikk, januar 2018. Første månedsrapport med ny metode

April: Slipp av Eiendom Norges boligprisstatistikk, regioner, Q1 2018