Eiendomsmeglerskolen

Meny

Stikkord

Finn innlegg etter stikkord

Arkiv

Finn eldre innlegg

Endringer i boligprisstatistikken

20. desember 2017   Erik Lundesgaard      

I 2018 kommer det flere endringer i Eiendom Norges boligprisstatistikk.

Den første endringen skjer i januar og er en omlegging av statistikkens historikk.

Den nye historikken vil være tilgjengelig for våre abonnementer og medlemmer på vår nettside den 26. januar 2018.

Denne omleggingen ble opprinnelig varslet i mai 2017 samtidig som den metodiske justeringen av de-glattingsområdene.

Eiendom Norge har i samråd med vår statistikkprodusent Eiendomsverdi AS valgt å justere metoden igjen, siden denne i flere måneder har skapt mindre intuitive forskjeller i prisutviklingen mellom den nasjonale og de regionale indeksene.

Fra og med januar 2018 vil Norges-indeksen være en opp-aggregering av underområdene, noe som gjør at prisutviklingen i regionene og landet under ett vil være lettere å tolke.

De-glatting fra to til en måned

Fra endringen i mai 2017 til og med desember 2017 ble de-glattingsfaktoren beregnet over to-måneder.

Fra og med 1. januar 2018 blir de-glattingsfaktoren beregnet over en måned.

Dette innebærer en betydelig mer følsom indeks.

Lavt transaksjonsvolum gjør at indeksene må statistisk bearbeides (glatting og de-glatting) for å vise et så riktig bilde av prisutviklingen som mulig. Dette er særlig tydelig i måneder med lavt transaksjonsvolum som i juli og desember, og vi ber brukerne være oppmerksom på at det er utfordringer knyttet til å lage boligprisstatistikk i nettopp disse månedene.

For å unngå for mye statistisk bearbeiding av dataene og lage statistikk på områder som har lavt transaksjonsvolum, har vi derfor besluttet å redusere antall områder vi rapporter fra, samt fjerne skillet mellom boligtyper i månedsrapportene.

Ny geografisk inndeling

Lavt transaksjonsvolum gjør at det ikke vil være faglig forsvarlig å lage månedlig boligprisstatistikk for de 92 områdene vi i dag rapporter.

Dette innebærer at vi nå reduserer antall områder på månedsbasis, samt kun vil rapportere utviklingen i boligtyper (enebolig, delt bolig og leiligheter) en gang i året.

Fra og med januar 2018, altså ved slippet 5. februar, og i ny historikk vil vi nå rapportere prisutviklingen i 16 geografiske områder, 7 regioner, samt Norge under ett.

Dette er områdene vi fra januar 2018 vil rapportere månedlig: (Trykk på bildet for større versjon).

Ny_geografi

Som resultat av denne nye inndelingen vil vi også endre dagens fylkesrapporter som publiseres per kvartal.

Fra dagens 19 fylker vil landet nå deles inn i syv regioner, som hver vil få sin egen rapport.

I tillegg til de 16 områdene vil kvartalsrapportene ha prisindekser 92 underområder bestående av flere mindre byer og kommuner.

Tidsplan for endringene

Vi ber våre brukere merke seg følgende datoer i 2018:

26. januar: Ny historikk for Eiendom Norges boligprisstatistikk gjøres tilgjengelig i vår statistikk-portal.

5. februar: Slipp av Eiendom Norges boligprisstatistikk, januar 2018. Første månedsrapport med ny metode

13. april: Slipp av Eiendom Norges boligprisstatistikk, regioner, Q1 2018