Eiendomsmeglerskolen

Meny

Stikkord

Finn innlegg etter stikkord

Arkiv

Finn eldre innlegg

Foto: Olav Mellingsæter, DNB

DNB fronter fastrentelån

16. juni 2014

På NBBLs boligpolitiske konferanse 12. juni slo DNBs konsernsjef Rune Bjerke et slag for fastrentelån.

– Du trenger ikke tåle en renteøkning på fem prosent hvis du binder boliglånet i fem eller ti år, uttalte konsernsjef Rune Bjerke i DNB i sitt foredrag om bankenes rolle i boligmarkedet på NBBLs årlig boligpolitiske konferanse 12. juni 2014.

Bjerke presenterte sitt forslag som et tiltak for å få flere inn på boligmarkedet, og viste til bankenes økte kapitalkrav de senere årene har hatt stor betydning for deres utlånspraksis.

– Når vi må ha større buffer i bunn per utlånte krone, gjør det at vi kan låne ut mindre, sa Bjerke.

– Dessuten er vi pålagt å regne inn at våre kunder skal kunne tåle en renteøkning på fem prosentpoeng med sin betjeningsevne. Dette gjelder også fastrentelån med binding på 5 og 10 år, noe som bør være unødvendig, sa Bjerke.

– Vi støtter Bjerke og DNB i denne saken, sier administrende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

Dreyer foreslo allerede i februar en tilsvarende ordning i et innlegg i Aftenposten, kalt «Politikk for førstegangskjøpere».

– Økt bruk av fastrentelån, eventuelt i kombinasjon med en egen låneordning for førstgangskjøpere, vil kunne være et meget godt tiltak for unge og folk med lav og middels inntekt. Dette vil gi forutsigbare bokostnader, samt la flere ta del i velferdsgode nummer en i Norge, nemlig egen bolig. Dette vil bidra til å oppretteholde den norske boligmodellen også i fremtiden, sier Dreyer.