Eiendomsmeglerskolen

Meny

Stikkord

Finn innlegg etter stikkord

Arkiv

Finn eldre innlegg

Boligpriser – En halvårsrapport 2019

11. juli 2019

Eiendomsverdi ser på det første halvåret i boligmarkedet i denne utgaven av "Fakta om boligmarkedet"

Før 2019 var man spent på hvilke konsekvenser stigende boliglånsrenter og økt boligtilbud ville få for norske boligpriser. Vi har nå halve fasit for 2019 og Eiendomsverdi vil i dette fakta om boligmarkedet oppsummere prisutviklingen første halvår.

 

 

Figur 1 viser prisutvikling første halvår siste 10 år. Vi ser av figuren at prisene har steget 5,3 prosent så langt i år. I ti årsperioden er det bare 2013 og 2017 vi har observert lavere prisvekst første 6 måneder. Prisutviklingen er på nivå med 2018. I 2018 endte året med en prisvekst på 2,8 prosent. Det tilsvarer inflasjonen, dermed var de reelle prisene var uforandret.

 

Figur 2 viser Eiendom Norges boligprisindeks siden 2003. Indeksen viser at prisveksten er avtagende, men vi har aldri hatt høyere boligpriser enn vi har nå.

 

 

Vi ser av figur 3 at vi er nær eller på rekordnivåer i hele Norge. Stavanger er unntaket, der er prisene 10 prosent lavere enn de var i 2013. Oslo er 2,5 prosent under toppnoteringen fra februar 2017.

 

 

Figur 4 viser prisutviklingen så langt i 2019 for utvalgte områder i Norge. Det har vært sterkest prisvekst i Bodø og Tromsø, mens randsonen rundt Oslo har hatt svakest prisvekst. Det finnes sesongmønstre i boligpriser. De oransje søylene er prisveksten justert for sesong.

Vi ser av de sesongjusterte tallene at det har vært underliggende prisvekst i alle områder. Den underliggende prisveksten er sterkest i Bodø, Tromsø og Ålesund. Stavanger og Bergen har hatt den svakeste sesongjusterte utviklingen.

Oppsummering
Norske boligpriser har aldri vært høyere, men prisveksten har flatet ut. Så langt i 2019 ligger den underliggende prisveksten rett over inflasjonen. Renteøkningene og økt boligtilbud har ikke ført til fallende priser så langt. Eiendomsverdi avslutter med å ønske alle sine lesere en riktig god sommer.