Eiendomsmeglerskolen

Meny

Stikkord

Finn innlegg etter stikkord

Arkiv

Finn eldre innlegg

Boligdebatt: Fra venstre: Mudassar Kapur (H), Karin Andersen (Sv), Rigmor Aasrud (Ap), Sivert Bjørnstad (Frp) og Erik Lundesgaard (Eiendom Norge). Foto: Peder Tollersrud.

Bolig må fortsatt være et velferdsgode

28. August 2018   Peder Eckblad Tollersrud      

Det ble høy temperatur på Eiendom Norges boligdebatt under Arendalsuka 2018.

Arrangementet fant sted på Madam Reiersen i Arendal og temaet var: Hvordan senke terskelen for å bli boligeier?

Årsaken til bekymringen er den norske boligbeskatningen i kombinasjon med boliglånsforskriften som setter høyere krav til inntekt og egenkapital når man skal kjøpe bolig.

Forskriften setter et tak for hvor rik man må være for å få glede av de norske skattesubsidene av boligeierne.

Det hele startet med innledninger av professor og forskningssjef Erling Røed Larsen i Eiendomsverdi AS og administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Se hele arrangementet her:

Direkte fra Arendal: Den norske boligmodellen i fremtiden: Hvordan senke terskelen for å bli boligeier?Vi tar debatten og stiller spørsmålene:
Hvilke politiske grep må til for å bevare den norske boligmodellen?
Trenger vi en reform av norsk boligbeskatning som både tar hensyn til finansiell stabilitet, fordeling og eierlinjen?
Hva kan gjøres for å tilrettelegge for enda raskere, billigere og bedre boligbygging?
Hvilke rolle skal Husbanken spille for fremtidens boligmodell?
Og: Trenger vi en tredje offentlig boligsektor i Norge ala våre naboland?

Publisert av Eiendom Norge Tirsdag 14. august 2018

Høye boligpriser – et Oslo-fenomen

Erling Røed Larsen åpnet med å forklare at det er umulig å forstå boligmarkedet uten to faktorer. Renten og oljen.

– Renten er atomknappen i boligmarkedet. Dersom renten gjør et hopp så gjør boligprisene også et hopp enten opp eller ned.

Oljen formen prisene på skjermet sektor i Norge. Skjermet sektor blir dyrt etter en oljeboom, sa Røed Larsen.

– Det er høye priser i Norge, men det er hovedsaklig høye priser på Østlandet.

Det er også tydelig i den såkalte sykepleier-indeksen utarbeidet av Eiendomverdi.

– Sykepleierindeksen viser at en sykepleier, som i denne sammenheng er representant for en offentlig ansatt med gjennomsnittlige inntekter, nå kun kan kjøpe 4 prosent av boligene i Oslo, mens hun kan kjøpe hele 40 prosent av boligene tilgjengelig i Bergen, 31 i Trondheim og 37 prosent i Stavanger.

 

Innledning av administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian V. Dreyer. Foto Peder Tollersrud.

Innledning av administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian V. Dreyer. Foto Peder Tollersrud.

Bolig er et velferdsgode

Eiendom Norge-direktør Christian Vammervold Dreyer brukte sin innledning på å utdype at den norske boligmodellen er et velferdsgode som er viktig å bevare.

– Det er en politisk målsetting på tvers av de politiske partiene å beholde den norske boligmodellen hvor vi eier vår egen bolig, men den blir satt på spill hvis vi gjør det vanskeligere for unge og førstegangskjøpere å komme inn i boligmarkedet, konkluderte Dreyer.

Historisk viser erfaringen at både boligprisene, befolkningsveksten og boligbehovet svinger mye, spørsmålet er hvordan vi kan skape en mer dynamisk tilbudsside, avsluttet Dreyer.

 

IMG_1602

Boligdebatt: Fra venstre: Mudassar Kapur (H), Karin Andersen (Sv), Rigmor Aasrud (Ap), Sivert Bjørnstad (Frp) og Erik Lundesgaard (Eiendom Norge).

Enig om boliglånforskriften, uenig om Husbanken

Så var det duket for boligdebatt.

I panelet satt stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad (Frp), stortingsrepresentant Mudassar Kapur (H), stortingsrepresentant Rigmor Aasrud (Ap) og stortingsrepresentant Karin Andersen (Sv).

Det var bred enighet om at boliglånsforskriften, som ble fornyet i juni, er et fornuftig tiltak, og diskusjonen gikk fort over til å handle om Husbankens rolle.

– Vi mener regjeringen må bevilge mer penger til Husbanken og at den må bli mer aktiv i å gi startlån til unge som ikke kommer seg inn på boligmarkedet, sa Karin Andersen (Sv).

Rigmor Aasrud fra Arbeidepartiet kastet seg på.

– Det skal være et supplement til næringen som betjener store deler av boligmarkedet nå. Jeg forstår ikke regjerings skepsis til Husbanken, konkluderte en frustrert Aasrud.

– Løsningen er neppe å gi befolkningen mer gjeld, svarte Sivert Bjørnstad (Frp) fra finansministerens eget parti.

Han fortsatte å forklare at det allerede bevilges masse midler til Husbanken, og at det går til de mer vanskeligstilte i samfunnet.

-Det er ikke en menneskerett å eie en bolig på Grünerløkka, sa Bjørnstad kontant, og presiserte at det finnes mange muligheter for dem som ikke har nok egenkapital til å kjøpe bolig innenfor Ring 3 i Oslo.

Mudassar Kapur (H), benyttet muligheten til å rose regjerings arbeid med bygging av flere boliger og arbeidet med de tekniske kravene (TEK17), som regjeringen har innført, som gjør det enklere og billigere for utbyggerne å bygge flere boliger.

Salen på Madam Reiersen med panelet i bakgrunnen. Foto: Peder Tollersrud.

Salen på Madam Reiersen med panelet i bakgrunnen. Foto: Peder Tollersrud.

Se flere bilder fra arrangementet her.

Sjekk våre tidligere arrangementer på Arendalsuka her:

Arendalsuka 2017: Tilhører drømmen om eie egen bolig fortiden? 
Arendalsuka 2016: Aktiv boligpolitikk: Hvordan tilrettelegge for tilstrekkelig boligbygging?