Eiendomsmeglerskolen

Meny

Stikkord

Finn innlegg etter stikkord

Arkiv

Finn eldre innlegg

Boligdagene 2015

7. januar 2015

Estate Media og Eiendom Norge inviterer i samarbeid med Seltor Bolig, NBBL Fulltegningsforsikring, Link Arkitektur, Kluge Advokatfirma og Huseiernes Landsforbund til Boligdagene 2015 den 23 og 24 april. Se programmet her.

BOLIGDAGENE 2015

Tid: Torsdag 23. – Fredag 24. april

Sted: Quality Spa & Resort Son, Son

Norge vokser og innen 2030 vil innbyggertallet økes fra 5 til 6 millioner. Stor befolkningsvekst, urbanisering og infrastrukturbehov stiller krav til at man tar  raske og nye grep mht byutvikling og boligbygging. Boligutvikling må skje nær etablerte og planlagte kollektivlinjer og knutepunkter. Men hva er den politisk målsetning fra myndighetenes side for dette? Hvilke grep og tiltak vil kommuner bidra med slik at boligbygging skjer i takt med denne befolknings- og infrastrukturutviklingen?

Boligbygging må skape noe vakkert og levende. Boligprosjekter må ha en skala og et utrykk som skaper gode opplevelser og er i sammenheng med omliggende arealer. Hvordan lykkes med dette? Dagens boligkjøpere er mer krevende og har annerledes livs- og arbeidsmønster enn tidligere. Hva slags boliger trengs og ønskes nå og i fremtiden? Hvem er fremtidens generasjoner og hva vil de ønske?

Boligmarkedet kan være vanskelig og utfordrende. En god og riktig kjennskap kreves for å levere gode tjenester og samtidig få en gunstig avkasting på investering. Hvordan kan investering i det norske boligmarkedet være trygg? Hvordan kan boligutviklere og utbyggere få lønnsomhet i utvikling og salg av boligprosjekter?

Konferansen vil gi deg svar på disse og andre viktige spørsmål. Alle eiendomsaktører – fra både det private og det offentlige – er dermed invitert til en inspirerende og innholdsrik konferanse som vil gi deg bedre kunnskap om hvordan lykkes – kommersielt og sosialt – i dagens boligmarkedet.

PÅMELDING HER.

Program:

Torsdag 23. April

11:30
 REGISTRERING I RESEPSJONEN

12:00
 LUNSJ

13:00
 ÅPNING OG VELKOMST

Christian Vammervold Dreyer, Administrerende Direktør i Eiendom Norge

13:10 
INFRASTRUKTUR, BYUTVIKLING OG BOLIGBYGGING – HVEM TAR ANSVAR?

Det handler om styring og å ta de riktige valgene for at byer vokser på en helhetlig og bærekraftig måte. Hvilken rolle og ansvar har myndigheter og politikkere? Hvilke makt har de mht valg og grep som skal tas, og hvordan tenker de rundt knutepunktutvikling? Tør politikkere være tøffe nok til å ta konsekvenser av sine beslutninger, grep og eventuelle unntak? Hvordan kan myndigheter og byggherre samspille for å få til det beste for fremtidsrettede bolig- og områdeutvikling? Hvem har siste ordet, og hva er konsekvensene?

 Samtaledeltaker:

Per Willy Amundsen, Statssekretær Kommunal- og Moderniseringsdepartement Bård Folke Fredriksen, Byråd Byrådsavdelingen for byutvikling i Oslo kommune Baard Schumann, Administrerende Direktør i Selvaag Bolig Samtaleleder:
 Erling Fossen, Urbanist i Oslo Metropolitan Area

13:50
 INVESTERING I BOLIG I NORGE

Boligeiendom som investeringsobjekt har lite til felles med næringseiendom. Utleieobjektet er hjemmet til privatpersoner og familier, forvaltningen er hektisk og mangfoldig og verdiutvikling og kontantstrøm har hatt vekst godt over kpi i mer enn to tiår. Ivar Tollefsen eier og leier ut mer enn 20 000 leiligheter i Skandinavia, og har 20 års erfaring med boligeiendom som han vil dele med oss.

Ivar Tollefsen, Fredensborg AS

14:20
 UTVIKLING I BOLIGMARKEDET – HVA SKJER NÅ?

Flere faktorer som befolkningsvekst, urbanisering, utbyggingskostnader, inntektsutvikling, rentenivå mm er med å påvirke boligsalg og boligpriser. Status, endringer og trend i boligmarkedet vil bli belyst under foredraget. Hva har skjedd de siste årene, og hva er forventingene for fremtiden? Vil den nye Scheel-utvalgets rapport medføre store konsekvenser for boligmarkedet? Vi reflekterer over dette og analyserer prisutvikling, boligsalg og salgstid på regionalt nivå.

Christian Vammervold Dreyer, Administrerende Direktør i Eiendom Norge

14:50
 PAUSE

15:20
 BOLIGPROSJEKTER SETT GJENNOM EN BANKMANNS BRILLER

Hvilke rammebetingelser og finansieringsmuligheter tilbyr banker i dagens markedet?

Hvilke krav stilles mht egenkapital, forhåndssalg, osv? Hva skjer når eventuelle utfordringer kommer, og hvilke risiko må tas hensyn til? Hvordan vurderer bankene energifokus og annen merverdi i boligprosjekter? Og ikke minst hvordan kan bransjen være best mulig forberedt på skiftning av bankens finansiering strategier?

Eirik Arnesen, Banksjef i Handelsbanken

15:50
 UTFORDRINGER OG MULIGHETER FOR BOLIGUTVIKLERE

Spesifikke geografiske satsningsområder, boligtyper og høy kvalitetsstandard stiller krav til utbyggere, noe som samtidig kan gi positiv effekt på salgsvolum og resultater. Hvilke erfaringer og tanker har boligutviklere og utbyggere om dette? Hvordan lykkes med boligprosjekter i et krevende og vanskelig marked? Hva med entreprisekostnader og kvalitet som må leveres? Hvilken lønnsomhet kan fås i boligprosjekter i Norge sammenlignet med andre land? Vi ser nærmere på dette med praktiske eksempler på gode og mindre gode prosjekter.

Daniel Kjørberg Siraj, Adminestrerende Direktør i Obos Nye Hjem

16:20 
FORSINKELSE I BOLIGPROSJEKTER

Mange utfordringer kan oppstå under utvikling av boligprosjekter. Hva skjer når boligutviklere og utbyggere ikke klarer å holde fremdriftsplanene? Hva er konsekvenser for både utviklere og boligkjøpere, og hvilke løsninger finnes? Hva kan utbygger gjøre for å sikre seg i forkant?

Erling Marcussen Timm, Advokat og Partner i Advokatfirmaet Haavind

Atle Løhren Hess, Advokat i Advokatfirmaet Haavind AS

16:50
 LIVET MELLOM HUSENE

Landskapsarkitekturens betydning for levelighet, identitet, attraktivitet og verdien av et boligområde.

Anne Pia Møllenhus, Teamleder Landskapsarkitekt i Link Arkitektur

17:20
AVSLUTTING

20:00
MIDDAG
   

 

Fredag 24. april

09:00
 TA BOLIGKJØPERE PÅ ALVOR – HVA MER SKAL MAN ØNSKE SEG?

Adferdsmønster til boligkjøpere er annerledes enn tidligere, og dette har store konsekvenser for boligutvikling og boligsalg. Alle boligaktører må derfor være godt forberedt på hva boligkjøpere er opptatt av og på hva de leter etter. Det handler om å ha god kjennskap hva nåværende boligkjøpere ønsker og hvilket bokvaliteter de har vilje til å betale for. Vi deler erfaringer og tanker om dette med innspill fra de som til daglig er i dialog med potensielle kunder.

Jørn Are Skjelvan, Leder for Oslo nybygg, DNB Eiendom

09:30
 FRA VISJON OG DRØM TIL VIRKELIGHET – HUS SOM FOLK VIL HA!

Proffe boligutviklere må tilby noe som folk vil ha og som de har vilje til å betale – kanskje mer – for. Hvordan lykkes?

Hvordan skaper man en ekstraordinær interesse for nettopp ditt prosjekt? Hvilken rolle spiller dialogen med interessentene? Hva betyr arealeffektivitet, lys, uteområder, materialer, høy standard, osv? Hvilken fleksibilitet bør man tilby kjøpere av ny leilighet? Og hva er den ekstra faktoren som skiller boligprosjekter ut fra de andre? Hvem vil etterspørre nye leiligheter fremover, og hva er preferansene?

Kristen Rikter-Svendsen, Markedsansvarlig Markedsavdeling i Profier

10:00
 NYE VERKTØY OG TEKNOLOGIEN FOR Å SELGE BOLIGER

Markedsføring på digitale flater, visualisering av byggeprosjekter med 3D-animasjoner og film, interaktive webløsninger og applikasjoner, sosiale medier og fysiske digitale installasjoner. Vi ser på hvordan markedsføringsmuligheter har endret seg de siste årene – fra vanlige kanaler til virtuelle visninger i ubygde leiligheter.

Krister Wanvik, Architect, Project Manager og CEO i RIFT
Helge Nåvik, AD, 3D Project Manager, Founder og CEO i RIFT

10:30
PAUSE

11:00
 LYKKELIG SOM LITEN? – EN MELLOMSTOR BOLIGBYGGERS STRATEGI FOR SUKSESS

De 10 største boligbyggerne står for ca 30 % av markedet i Norge, mens 70 % av markedet håndteres av små og mellomstore aktører. Hvordan kan en mellomstor boligbygger bli konkurransedyktig i et krevende marked og med konkurranse fra liten og stor? Hvordan klare å levere prosjekter som er både gode og lønnsomme? Og ikke minst, hvordan håndtere samspillet med investorer, grunneiere, megler, entreprenør og de andre aktørene i utviklingsprosessen? Hva tenker de om investering, finansiering og risikohåndtering?

Axel Christian Knutson, Daglig Leder i Seltor Bolig

11:30
SOSIAL KOMMUNIKASJON I BOLIGBRANSJEN

Sosiale medier som Facebook, Twitter og Instagram er blitt en del av hverdagen til stadig flere av oss. De nye mediene gjør det enklere å dele opplevelser og innhold med hverandre. Kommunikasjonen er likeverdig og åpen. Hvordan kan boligbransjen bruke sosiale medier på en god måte? Kunnskap om kanalenes egenart og bruksområder er en forutsetning for å realisere gevinster. Det samme gjelder å møte de utfordringer sosial mediebruk også fører med seg.

Cecilie Staude, Høyskolelektor Institutt for Markedsføring på Handelshøyskolen BI

12:00
FREMTIDENS BYER – I NORDEN OG I UTLAN

Fremtidsrettede boligprosjekter må skape et levende området hvor folk ønsker å bo. Gode opplevelser og en bra sammensetning av skoler, kontorer, handel, rekreative steder, uteområder og mye mer må til. Hvordan lykkes med dette? Hvordan kan boliger endre byene vi bor i og bli en del av den sosiale infrastrukturen som definerer våre byer?

David Zahle, Partner i BIG Arkitekter – Danmark

12:30
AVSLUTTING MED LUNSJ