en English Eiendomsmeglerskolen
en English

Meny

Abonnements- og bruksvilkår

Abonnements- og bruksvilkår for Eiendom Norge sine statistikkprodukter

Innledning

Ved å krysse av nederst, aksepteres vilkårene for abonnementet for denne tjenesten. Du vil motta en bekreftelsesmail med vilkår, pris og tilgangsinformasjon.

Brukervilkårene er alltid tilgjengelig på eiendomnorge.no sine nettsider. Eiendom Norge forbeholder seg retten til å endre bruksvilkårene, men ved vesentlige endringer av bruksvilkår skal Eiendom Norge varsle om dette 30 dager i forkant til den enkelte abonnent.

Om Boligprisstatistikken

Boligprisstatistikken er et samarbeid mellom eiendomsmeglingsbransjen, Eiendomsverdi og Finn.no, og utarbeides og utgis av Eiendom Norge.

Som abonnent får man tilgang til den fullstendige versjonen av den månedlig publiserte rapporten for Boligprisstatistikken med tillegg av bla. nominell boligprisindeks og sesongjustert boligprisindeks, salgsvolum, annonsedata og utleietall. Rapporten leveres i PDF-format og som MS Excel-filer. Abonnenter får også tilgang til utvidede datasett i MS Excel-format, arkiv med rapporter tilbake til januar 2011 og historiske data tilbake til januar 2003.

Publisering av Boligprisstatistikken skjer den tredje virkedagen i måneden kl. 11.30.

Om Fritidsboligprisstatistikken

Fritidsboligprisstatistikken er et samarbeid mellom eiendomsmeglingsbransjen, Eiendomsverdi og Finn.no, og utarbeides og utgis av Eiendom Norge.

Som abonnement får man tilgang til den fullstendige versjonen av den publiserte rapporten for fritidsboligstatistikken. Rapporten leveres to ganger i året, henholdsvis for fjellhyttemarkedet og sjøhyttemarkedet. Abonnenter får også tilgang til utvidede data i MS Excel-format, samt arkiv med gamle rapporter.

Publisering av «Fritidsboligprisstatistikken» skjer to ganger per år. Dato og tidspunkt vil variere.

Om fylkesstatistikker

Fylkesstatistikker er et samarbeid mellom eiendomsmeglingsbransjen og Eiendomsverdi AS, og utarbeides og utgis av Eiendom Norge.

Fra 2015 vil Eiendom Norge publisere kvartalsvis regionsstatistikker, som kun vil være tilgjengelig for abonnenter. Abonnenter får tilgang til utvidede analyser og tabeller for boligmarkedet i sentrale regioner i Norge. Rapporten leveres i PDF-format og som MS Excel-filer.

Publisering av «Regionstatistikker» skjer hvert kvartal, med oppstart etter første kvartal 2015.

Pris og betaling

Priser for abonnementet fremgår av den til enhver tid gjeldende prisliste for tjenesten, som er publisert på eiendomnorge.no.

Abonnementet er løpende og faktureres forskuddsvis per kvartal.

Prisene blir justert for KPI  1. januar hvert år.

Oppsigelse skjer pr. epost til statistikk@eiendomnorge.no, og gjelder fra og med neste kvartal.

Tilgang til tjenesten

Tilgang til data fås ved innlogging på eiendomnorge.no/boligprisstatistikken.

Tilgangen er personlig for den enkelte abonnent eller bruker, og kan ikke overdras eller lånes ut til andre.

Opphavsrett og rett til viderebruk mv.

Alle rettigheter til datamateriale, de enkelte rapporter, statistikker, grafer, diagrammer, figurer, illustrasjoner mv. tilhører Eiendom Norge og Eiendomsverdi AS, jfr. Åndsverkslovens §§ 1 flg., samt § 43 (vern av databaser).

Kommersiell bruk eller all annen viderebruk, viderepublisering, sammenstilling og videreutnytting av det aktuelle materialet forutsetter skriftlig samtykke fra Eiendom Norge og/eller Eiendomsverdi AS.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av rapporten ved angivelse av Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi AS som kilde.