Eiendomsmeglerskolen

Meny

Stikkord

Finn innlegg etter stikkord

Arkiv

Finn eldre innlegg

7/2015 Høve til å gjere langsiktige investeringar i fast eigedom

24. august 2015

Langsiktig investering i fast eiendom er bare tillatt dersom det ikke er egnet til å svekke tilliten til eiendomsmeglingsforetaket eller advokatens integritet og selvstendighet. Dette må skje etter en helhetlig vurdering. Runskrivet lister momenter som er med i vurderingen av dette.

Rundskriv_7_2015 Høve til å gjere langsiktige investeringar i fast eiendom